Παρασκευή 6 Φεβρουαρίου 2015

ΜΕΛΟΣ

Οι προϋποθέσεις για να γίνει μέλος κάποιος στον συνεταιρισμό:
  •    Να έχει πλήρη ικανότητα για δικαιοπραξία
  •    Να ασχολείται σε οποιονδήποτε κλάδο ή δραστηριότητα της εκτροφής αιγοπροβάτων, που εξυπηρετείτε από τις δραστηριότητες του συνεταιρισμού και να χρησιμοποιεί της υπηρεσίες του συνεταιρισμού
  •    Α.Σ. που έχουν στο καταστατικό τους τον ίδιο σκοπό και δραστηριότητες


Δεν μπορεί να γίνει μέλος του Συνεταιρισμού:
  •    Αντιστρατεύεται με οποιοδήποτε τρόπο τα συμφέροντα του συνεταιρισμού
  •    Τελεί υπό απαγόρευση ή δικαστική αντίληψη ή έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για κακούργημα εκ δόλου ή πλημμέλημα, σε βάρος του Κτηνοτροφικού Συνεταιρισμού.

   

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου