Δευτέρα, 2 Μαρτίου 2015

Κάθε Περιφέρεια και σχέδιο βόσκησης, υψηλή εποπτεία στην ομάδα εργασίας

Μέσα σε στενά χρονικά περιθώρια, ως τον Μάιο προκειµένου να αποφευχθούν τυχόν πρόστιµα από την Ευρώπη, καλούνται οι Περιφέρειες της χώρας να συντάξουν κάθε µία ξεχωριστά τα προσωρινά διαχειριστικά σχέδια βόσκησης της ευρύτερης περιοχής τους, ώστε να προχωρήσει η καταβολή των αποζημιώσεων στους κτηνοτρόφους, ενώ παράλληλα συστήνεται και κοινή ομάδα εργασίας.

Πρόκειται για ένα θέµα που καίει τους Έλληνες κτηνοτρόφους, καθώς εκτός από τις ενδεχόµενες κυρώσεις από τη µη έγκαιρη ολοκλήρωση των σχεδίων βόσκησης υπάρχει ο κίνδυνος πολλοί παραγωγοί να µην µπορούν να συµµετάσχουν στα προγράµµατα της νέας ΚΑΠ, να µην µπορέσουν να εισπράξουν τις φετινές επιδοτήσεις αλλά και να κληθούν να επιστρέψουν ποσά που εισέπραξαν από παλιές εξισωτικές, όπως τονίστηκε.
Μάλιστα για το θέμα πραγματοποιήθηκε σχετική σύσκεψη την περασμένη Παρασκευή 27 Φεβρουαρίου, παρουσία όλων των Περιφερειαρχών της χώρας, υπηρεσιακών παραγόντων του υπουργείου και εκπροσώπων των κτηνοτροφικών συλλόγων, στην οποία αποφασίστηκε η άμεση διευθέτηση από το υπουργείο κάθε θεσμικής εκκρεμότητας ώστε να ολοκληρωθούν τα διαχειριστικά σχέδια και να προχωρήσει η καταβολή των αποζημιώσεων στους κτηνοτρόφους.
Αποφασίστηκε επίσης η σύσταση κοινής ομάδας εργασίας με όλους τους συναρμόδιους φορείς με αντικείμενο:
-Τη σύνταξη σχεδίου ΚΥΑ για την κατανομή του δημοσίου χαρακτήρα βοσκοτόπων στους κτηνοτρόφους της χώρας, για τις ανάγκες εφαρμογών Ενωσιακών και Εθνικών Προγραμμάτων.
-Τη σύνταξη τεχνικών προδιαγραφών για τον καθορισμό και επικαιροποίηση των κριτηρίων επιδεξιότητας των βοσκοτόπων της χώρας στο πλαίσιο της νέας ΚΑΠ 2015-2020.
-Την εισήγηση για βελτίωση- τροποποίηση του υφισταμένου νομικού πλαισίου για τους βοσκοτόπους.
-Την έκδοση οδηγιών – κατευθυντηρίων γραμμών για την ενιαία εφαρμογή της ΚΥΑ 117394/2932/Β/3557/30.12.2014 σε επίπεδο χώρας.
-Τη συνδρομή στην υπεράσπιση των ελληνικών θέσεων στα αρμόδια κοινοτικά όργανα για θέματα βοσκοτόπων.
-Τον ποιοτικό έλεγχο των προσωρινών & οριστικών διαχειριστικών σχεδίων βόσκησης.
-Τον δειγματοληπτικό ποιοτικό έλεγχο του χαρτογραφικού υπόβαθρου του ΟΠΕΚΕΠΕ που αφορά τους βοσκοτόπους.
Ο Πρόεδρος της ΕΝΠΕ Κώστας Αγοραστός μετά τη συνάντηση δήλωσε: «Θέλουμε να συμβάλλουμε στην επίλυση του προβλήματος γιατί πιστεύουμε στην κτηνοτροφία. Στεκόμαστε με σεβασμό και ενδιαφέρον απέναντι στους κτηνοτρόφους και πρόκειται να βοηθήσουμε στην επίλυση του προβλήματος της ολοκλήρωσης των διαχειριστικών σχεδίων κάτω από συγκεκριμένα χρονοδιαγράμματα και με εξασφάλιση από το Υπουργείο όλων των εργαλείων που είναι απαραίτητα (χρηματοδότηση, χάρτες, τεχνικά στοιχεία). Για μας είναι ζήτημα άμεσης προτεραιότητας.»

Τι πρέπει να κάνει κάθε Περιφέρεια
Σε κάθε περίπτωση, κάθε Περιφέρεια καλείται να συντάξει τα διαχειριστικά σχέδια της περιοχής ευθύνης της, χωρίς να χρειαστεί να γίνει ένας ενιαίος διαγωνισµός, αφού ο Περιφερειάρχης µπορεί να αναθέσει το έργο σε εξωτερικό συνεργάτη επιλογής του ή να το αναλάβει εκ των ενόντων αν αυτό είναι δυνατό.  
Την «υψηλή» εποπτεία, πάντως, θα έχει η τεχνική Επιτροπή που συστάθηκε, για τον συντονισµό της σύνταξης των προσωρινών σχεδίων, µε απόφαση Αποστόλου. Από την πλευρά του, ο ΣΕΚ, που µετέχει στην Επιτροπή και διεκδικούσε τη συνολική ευθύνη του έργου, έχει ήδη καταθέσει στην πολιτική ηγεσία -όπως ανακοίνωσε- πρόταση µε συγκεκριµένο σχέδιο για αποτύπωση των επιλέξιµων βοσκοτόπων, η οποία προβλέπει τη σύναψη προγραµµατικής σύµβασης των 51 πρώην Νοµαρχιών µε ισάριθµους επικεφαλής συνεταιρισµών µελών του, σε κάθε νοµό. Θα ακολουθήσει κατανοµή ανά ∆ήµο και µετά θα οριστικοποιηθεί ο αριθµός στρεµµάτων των επιλέξιµων βοσκοτόπων που θα µπορεί κάθε κτηνοτρόφος να χρησιµοποιεί, ανάλογα µε το µέγεθος του κοπαδιού του.

Ραντεβού µία φορά την εβδοµάδα
Μία φορά την εβδοµάδα θα συνεδριάζει η τεχνική επιτροπή µε εκπροσώπους των περιφερειών, της ΠΕΚ και του ΣΕΚ και θα έχει την ευθύνη της σύνταξης των σχεδίων βοσκοτόπων. Πρόκειται, σύµφωνα µε ανακοίνωση της ΠΕΚ, για ένα από τα πρώτα βήµατα που πρέπει να γίνουν για να διευθετηθούν θέµατα προτεραιότητας για τους αγρότες όπως οι πληρωµές των εξισωτικών του 2013 και 2014, οι περικοπές στο τσεκ, τα βοσκοτόπια και ο καταρροϊκός, στα οποία ο υπουργός δεσµεύτηκε για άµεση λύση.
Πηγή 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου