Δευτέρα, 22 Ιουνίου 2015

Αργεί η εξισωτική, ξεμένουν από ζωοτροφές

Στα όρια της βιωσιµότητας βρίσκονται ολοένα και περισσότερες αγροτικές εκµεταλλεύσεις, µε την έλλειψη ρευστότητας, τη σοβαρή καθυστέρηση στις πληρωµές και τη νέα αύξηση της φορολογίας στο 33% που καλούνται να επωµιστούν στο πλαίσιο των διαπραγµατεύσεων µε τους θεσµούς, να δυσχεραίνουν ακόµα και τις απαραίτητες καθηµερινές τους ασχολίες, σύμφωνα με το ρεπορτάζ της εφημερίδας Agrenda. Χαρακτηριστικό παράδειγµα οι κτηνοτρόφοι, που περιµένουν να πληρωθούν την εξισωτική του 2014, αλλά και τα υπόλοιπα από εκκρεµότητες -και κάποιοι και από ενστάσεις- παλαιότερων ετών.
 
Πρόκειται για χρήµατα, τα οποία πιστώνονταν µέσα στο καλοκαίρι, διευκολύνοντας έτσι τους κτηνοτρόφους να αγοράσουν και να αποθηκεύσουν τις απαραίτητες ζωοτροφές, προκειµένου να «βγάλουν» τα ζώα τους το χειµώνα.  
Ωστόσο, όπως φαίνεται, ακόµα κι αν κλείσει η συµφωνία στις Βρυξέλλες, θεωρείται απίθανο οι κτηνοτρόφοι να βρουν στους λογαριασµούς τους τα χρήµατα που δικαιούνται πριν από τα Χριστούγεννα. Άλλωστε, ενδεικτική είναι και η απάντηση του αναπληρωτή υπουργού Βαγγέλη Αποστόλου σε ερώτηση του βουλευτή ΚΚΕ Νίκου Μωραΐτη ότι «έχει εγκριθεί µια συνολική πίστωση 130 εκατ. ευρώ, που αφορά κυρίως την εξισωτική του 2014, και µέχρι το τέλος του 2015 θα έχουν κλείσει όλες οι εκκρεµότητες των προηγούµενων ετών».
Ωστόσο, ο αναπληρωτής δεν άφησε πολλά περιθώρια αναφορικά µε τους κοµµένους της εξισωτικής, καθώς ο ίδιος ξεκαθάρισε ότι «όπου υπάρχουν προβλήµατα εξαιτίας της επιλεξιµότητας των εκτάσεων το πρόβληµα είναι πάρα πολύ σοβαρό και δεν µπορώ να σας πω εγώ τώρα «θα το αντιµετωπίσουµε», «θα βρούµε τα χρήµατα». Αυτά είναι χρήµατα τα οποία προϋποθέτουν την έγκριση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής όπου θα δώσουµε τη µάχη, αλλά για να δώσουµε τη µάχη πρέπει οπωσδήποτε να είµαστε συνεπείς κυρίως όσον αφορά τα ζητήµατα διαχείρισης των βοσκήσιµων γαιών».
Τονίζεται ότι ο αγροτικός κόσµος έχει λαµβάνειν ένα σηµαντικά µεγάλο ποσό από την εξισωτική του 2014, καθώς η µόνη πληρωµή που έχει γίνει ως σήµερα ήταν στις αρχές του χρόνου (πιστώθηκαν 2 Ιανουαρίου στους λογαριασµούς των δικαιούχων) και αφορούσε 44.035.228,55 ευρώ σε 52.269 κτηνοτρόφους, ποσό που δεν ξεπερνά το 1/3 του συνολικού για το έτος.

Αόριστες δεσµεύσεις για υπόλοιπα αγροπεριβαλλοντικών τον Ιούλιο
Προκειµένου να αµβλύνουν τις αντιδράσεις των παραγωγών και παρά την προφανή οικονοµική δυσπραγία της χώρας µας, που έχει µεταθέσει ακόµα πιο πίσω τις πληρωµές των αγροτών, οι αρµόδιοι του υπουργείου την περασµένη εβδοµάδα προχώρησαν σε κάποιες αόριστες δεσµεύσεις περί εξόφλησης υπολοίπων από τα αγροπεριβαλλοντικά προγράµµατα µέσα στο καλοκαίρι.
Ο υφυπουργός Παναγιώτης Σγουρίδης, από τη Βέροια την περασµένη εβδοµάδα, επέµενε ότι «η πολιτεία θα εξοφλήσει έως το τέλος Ιουλίου, όλα όσα χρωστά στους παραγωγούς για τα αγροπεριβαλλοντικά, της τριετίας 2012-2014», κάτι το οποίο επανέλαβε και ο αναπληρωτή υπουργός, απαντώντας σε ερώτηση του βουλευτή Φώτη Γραικού, σηµειώνοντας ότι «µέχρι τον Ιούλιο θα πληρωθούν υπόλοιπα ενισχύσεων και αποζηµιώσεων που αφορούν τα έτη 2008-2013».
Σε αυτό το πνεύµα, αλλά χωρίς αναφορά σε χρονικό πλαίσιο και ο αναπληρωτής γενικός γραµµατέας του υπουργείου ∆ηµήτρης Γελαλής, σε συνάντησή του µε τον επικεφαλής της µείζονος αντιπολίτευσης του ∆ήµου Τεµπών Γιώργο Μανώλη, σηµείωσε ότι «παρακολουθώ από κοντά το πρόβληµα των ενισχύσεων της βιολογικής γεωργίας και είµαι πεπεισµένος πως πολύ σύντοµα θα εκταµιευτούν οι ενισχύσεις βιολογικής γεωργίας του έτους 2013».

Χαµένο το αγροτικό πετρέλαιο
Εν τω µεταξύ, στο πλαίσιο των απαιτήσεων των πιστωτών, ένα ακόµα δυσάρεστο σενάριο για τους αγρότες αφορά την ενδεχόµενη κατάργηση της επιστροφής του ΕΦΚ στο πετρέλαιο. Αυτό σηµαίνει ότι µέχρι να οριστικοποιηθεί η συµφωνία, δεν προβλέπεται κάποια πληρωµή, που ωστόσο υπενθυµίζουµε ότι αφορά µεγάλη µερίδα των αγροτών, καθώς εκκρεµεί η τελευταία δόση του 2013, που υπολογίζεται περί τα 40 εκατ. ευρώ και το µεγαλύτερο κοµµάτι από το ποσό του 2014, που εκτιµάται ότι ανέρχεται στα 80 εκατ. ευρώ. 

Πληρώθηκε η πρόωρη σύνταξη Μαΐου σε 31.5233 αγρότες
Σηµειώνεται ότι µέσα στην εβδοµάδα έγιναν κάποιες µεµονωµένες πιστώσεις που αφορούσαν την εξόφληση της ενιαίας ενίσχυσης του 2010 σε 206 αγρότες µε το ποσό των 94.342,93 ευρώ και τα Σχέδια Βελτίωσης σε 9 δικαιούχους µε ποσό 215.486,35 ευρώ, ενώ «µε την ολοκλήρωση των προβλεπόµενων από το Εθνικό πλαίσιο ελέγχων, στάλθηκαν προς πληρωµή στην αρµόδια τράπεζα Πειραιώς, συνολικά 31.523 δικαιούχοι Πρόωρης Συνταξιοδότησης Αγροτών µε το συνολικό ποσό των 6.277.267,13 ευρώ, που αφορούν υποχρεώσεις µηνός Μαΐου 2015», σύµφωνα µε τη σχετική ανακοίνωση του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Μόνο ως νεαρά
δεν χανουν ΠΣΕΑ
τα ξερά δέντρα
Ακόµη κι αν ορισµένα δέντρα µιας εκµετάλλευσης έχουν ξεραθεί λόγω των πληµµυρών του περασµένου χειµώνα, δεν ελλοχεύει κίνδυνος αποκλεισµού από ένταξη σε τυχόν προγράµµατα ΠΣΕΑ µελλοντικά, δεδοµένου ότι βασική προϋπόθεση για την καταβολή των ενισχύσεων είναι το επίπεδο των ζηµιών, που οφείλονται σε συγκεκριµένα αίτια να φθάνει ένα κατώτατο όριο, το οποίο καθορίζεται στο 30% των οµοειδών ειδών σε επίπεδο παραγωγού. Η κατ’ εξαίρεση αυτή ρύθµιση, σύµφωνα µε σχετική ενηµέρωση του ΕΛΓΑ, έχει ως απαραίτητη προϋπόθεση, να δηλωθούν από τον αγρότη στη δήλωση ΟΣ∆Ε τα συγκεκριµένα δέντρα ως «µη παραγωγικά-νεαρά».

Κλείνει οριστικά 11 Ιουλίου
το σύστηµα για τις δηλώσεις ΟΣ∆Ε
Μετά τη λήξη της προθεσµίας στις 15 Ιουνίου για τις φετινές δηλώσεις ΟΣ∆Ε, κι ενώ χιλιάδες είναι οι αγρότες που δεν έχουν ακόµα ολοκληρώσει τη διαδικασία, νέα ανακοίνωση του ΟΠΕΚΕΠΕ υπενθυµίζει στους παραγωγούς την ποινή 1% ανά ηµέρα για τους εκπρόθεσµους, τονίζοντας ότι οι αιτήσεις µπορεί να υποβάλλονται ηλεκτρονικά µέχρι τις 30 Ιουνίου, ενώ το ολοκληρωµένο πληροφοριακό σύστηµα άµεσων ενισχύσεων του οργανισµού θα κλείσει οριστικά και αµετάκλητα στις 11 Ιουλίου.
Στην ίδια ανακοίνωση επαναλαµβάνεται ότι «µετά την Παρασκευή 10 Ιουλίου, η αίτηση θεωρείται απαράδεκτη».

Το ∆εκαπενταύγουστο
πριµ για 308 Νέους
µε ενστάσεις που δικαιώθηκαν

Το δρόµο για την πληρωµή της πρώτης δόσης του πριµ πρώτης εγκατάστασης, που ωστόσο δεν αναµένεται πριν το ∆εκαπενταύγουστο, άνοιξε η δηµοσίευση των ονοµάτων των 308 Νέων Αγροτών, οι ενστάσεις των οποίων δικαιώθηκαν. Σύµφωνα µε τη «γραφειοκρατική» διαδικασία, µέχρι τέλος του Ιουνίου αναµένεται να σταλούν οι σχετικές αποφάσεις έγκρισης στους εν δυνάµει δικαιούχους από όλες τις Περιφέρειες, ενώ οι εν λόγω Νέοι Αγρότες θα πρέπει πλέον να περιµένουν πρόσκληση από τις εκάστοτε Αποκεντρωµένες ∆ιευθύνσεις, ώστε να προσέρθουν στα γραφείου τους και να παραλάβουν την αποδοχή της ατοµικής απόφασης έγκρισης πράξης. Μετά από αυτά θα ακολουθήσει και η πληρωµή της προκαταβολής (δηλαδή του 70% του συνολικού ποσού) στους παραγωγούς, που σύµφωνα µε πληροφορίες από τις διαχειριστικές αρχές του υπουργείου Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, δεν αναµένεται πριν το ∆εκαπενταύγουστο. Το θέµα µε την καθυστέρηση στην πληρωµή του πριµ πρώτης εγκατάστασης του 2014 για νέους αγρότες που υπέβαλλαν ένσταση και δικαιώθηκαν, ενώ τα σχετικά πορίσµατα βρίσκονταν ήδη στα χέρια των υπηρεσιακών του υπουργείου και δεν είχαν αποσταλεί στις αρµόδιες ∆ΑΟΚ, έθεσε µέσα στην εβδοµάδα στον υπουργό Παραγωγικής Ανασυγκρότησης και ο βουλευτής Λακωνίας, Θανάσης ∆αβάκης. Μάλιστα, όπως αναφέρει «παρά το γεγονός ότι τα χρήµατα του Προγράµµατος των Νέων Αγροτών έχουν εξασφαλιστεί µε ενέργειες της προηγούµενης Κυβέρνησης από κοινοτικούς πόρους, µε αποτέλεσµα να υπάρχει η δυνατότητα να ικανοποιηθούν όλοι οι Νέοι Αγρότες που έκαναν αίτηση, συµπεριλαµβανοµένων και όσων δικαιώθηκαν οι ενστάσεις τους, το υπουργείο καθυστερεί να αποστείλει τα σχετικά πορίσµατα των ενστάσεων στις κατά τόπους Περιφερειακές ∆ιευθύνσεις Αγροτικής Ανάπτυξης, θέτοντας επιπλέον εµπόδια στους ωφελουµένους του προγράµµατος».

Μέχρι το πεντοχίλιαρο άτοκα η ρύθμιση οφειλών στον ΟΓΑ

Δεν επιβαρύνονται με επιτόκιο οφειλές έως 5.000 ευρώ στον ΟΓΑ που εντάσσονται σε ρύθμιση, ενώ χρέη άνω του ποσού αυτού επιβαρύνονται, για το σύνολό τους, με μηνιαίο επιτόκιο 0,25% και ετήσιο 3%. Αυτό γνωστοποίησε η διοίκηση του οργανισμού με αφορμή την αποστολή των ειδοποιήσεων καταβολής ασφαλιστικών εισφορών β’  εξαμήνου 2014, οι οποίες εκδόθηκαν, για πρώτη φορά, μέσω του νέου Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος (ΟΠΣ) της ΗΔΙΚΑ, που υποστηρίζει τον Οργανισμό, και πρέπει να εξοφληθούν έως 30 Ιουνίου 2015. Μάλιστα, σύμφωνα με τον ΟΓΑ, το επιτόκιο 8,05% που αναγράφεται στις ειδοποιήσεις είναι ετήσιο κι όχι μηνιαίο και αφορά μόνο τις μη ενταγμένες σε ρύθμιση οφειλές. Σημειώνεται ότι στις ειδοποιήσεις, ο χρόνος έναρξης ασφάλισης αφορά τον Κλάδο Κύριας Ασφάλισης, ανεξάρτητα αν ο ασφαλισμένος έχει και χρόνο στην Πρόσθετη Ασφάλιση. Για τους λόγους αυτούς και επειδή το 50% των ασφαλισμένων του ΟΓΑ έχει οφειλές με ποσά μέχρι 1.000 ευρώ, ο διοικητής του οργανισμού Αθ. Μπακαλέξης κάλεσε όλους τους οφειλέτες ασφαλισμένους του ΟΓΑ να υποβάλουν αίτηση μέχρι και τις 26 Ιουνίου, για ένταξη στη ρύθμιση των 100 δόσεων, την οποία χαρακτηρίζει εξαιρετικά συμφέρουσα.

Ως 30 Ιουνίου η δόση για παλιά ρύθμιση
Παράταση ως τις 30 Ιουνίου από τις 15 του μήνα που έληγε αρχικά, έδωσε ο ΟΓΑ στην προθεσμία καταβολής της εισφοράς της τριμηνιαίας δόσης για όσους αγρότες είχαν ενταχθεί σε παλιότερη ρύθμιση οφειλών του νόμου 3943/2011. Πιο αναλυτικά, η διοίκηση του ΟΓΑ ανακοινώνει ότι παρατείνει μέχρι την Τρίτη 30-06-2015 η εν λόγω προθεσμία και ο Οργανισμός θα δέχεται πληρωμές των ασφαλιστικών εισφορών των τριμηνιαίων δόσεων, μέχρι 30-06-2015, χωρίς να χάσουν οι ασφαλισμένοι το δικαίωμα της ρύθμισης ή να έχουν κάποια άλλη επιβάρυνση.
Οι ασφαλισμένοι θα μπορούν να πληρώσουν τις εισφορές τους μέσω του συστήματος ΔΙΑΣ σε οποιοδήποτε κατάστημα Τράπεζας ή ΕΛΤΑ (Πρακτορείο ΕΛΤΑ - Αγροτικό διανομέα ΕΛΤΑ), με τις ειδικές ειδοποιήσεις που τους έχουν ήδη αποσταλεί.
Πηγή

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου