Δευτέρα, 17 Ιουλίου 2017

Σημαντική μείωση -4,4% καταγράφηκε στο σύνολο του ζωικού κεφαλαίου της χώρας

Αποτέλεσμα εικόνας για κατσικιαΣημαντική μείωση -4,4% καταγράφηκε στο σύνολο του ζωικού κεφαλαίου της χώρας από την Ελληνική Στατιστική Αρχή για το διάστημα 2015 – 2016, ως αποτέλεσμα των μειώσεων όλων ανεξαιρέτως των επί μέρους ζωικών μονάδων (βοοειδών, χοίρων, προβάτων και αιγών).
Πρόκειται για την δεύτερη συνεχόμενη ετήσια μείωση του ζωικού κεφαλαίου καθώς, σύμφωνα με την περσινή αντίστοιχη έρευνα ζωικού κεφαλαίου της ΕΛΣΤΑΤ, το 2015 παρουσιάστηκε μείωση του ζωικού κεφαλαίου - 6,4% σε σχέση με το 2014.
 
Αναλυτικότερα, σύμφωνα με τα αποτελέσματα των ερευνών ζωικού κεφαλαίου, κατά το χρονικό διάστημα 2015-2016, παρατηρούνται οι ακόλουθες μεταβολές ως προς τον αριθμό των ζώων και των εκμεταλλεύσεων:
 
Ο αριθμός των βοοειδών μειώθηκε κατά 4,9% το 2016 σε σχέση με το 2015. Συγκεκριμένα, ο αριθμός των βοοειδών ανήλθε σε 553.805 ζώα το 2016 έναντι 582.176 ζώων το 2015 (Πίνακας 1, Γράφημα 1α).
 
Ο αριθμός των χοίρων μειώθηκε κατά 15,2% το 2016 σε σχέση με το 2015. Συγκεκριμένα, ο αριθμός των χοίρων ανήλθε σε 743.228 ζώα το 2016 έναντι 876.929 ζώων το 2015 (Πίνακας 1, Γράφημα 1α).
 
Ο αριθμός των προβάτων μειώθηκε κατά 1,3% το 2016 σε σχέση με το 2015. Συγκεκριμένα, ο αριθμός των προβάτων ανήλθε σε 8.738.618 ζώα το 2016 έναντι 8.852.398 ζώων το 2015 (Πίνακας 1, Γράφημα 1β).
 
Ο αριθμός των αιγών μειώθηκε κατά 3,2% το 2016 σε σχέση με το 2015. Συγκεκριμένα, ο αριθμός των αιγών ανήλθε σε 3.887.902 ζώα το 2016 έναντι 4.017.171 ζώων το 2015 (Πίνακας 1, Γράφημα 1β).
 
Αντίστοιχα, μείωση παρατηρείται στον αριθμό των εκμεταλλεύσεων που εκτρέφουν βοοειδή κατά 2,8% το 2016 σε σχέση με το 2015. Συγκεκριμένα, ο αριθμός των εκμεταλλεύσεων που εκτρέφουν βοοειδή ανήλθε σε 15.168 εκμεταλλεύσεις το 2016 έναντι 15.609 εκμεταλλεύσεων το 2015 (Πίνακας 1, Γράφημα 2α).
 
Μείωση παρατηρείται και στον αριθμό των εκμεταλλεύσεων που εκτρέφουν χοίρους κατά 2,7% το 2016 σε σχέση με το 2015. Συγκεκριμένα, ο αριθμός των εκμεταλλεύσεων που εκτρέφουν χοίρους ανήλθε σε 17.957 εκμεταλλεύσεις το 2016 έναντι 18.455 εκμεταλλεύσεων το 2015 (Πίνακας 1, Γράφημα 2α).
 
Επίσης μείωση παρατηρείται στον αριθμό των εκμεταλλεύσεων που εκτρέφουν πρόβατα κατά 1,4% το 2016 σε σχέση με το 2015. Συγκεκριμένα, ο αριθμός των εκμεταλλεύσεων που εκτρέφουν πρόβατα ανήλθε σε 87.505 εκμεταλλεύσεις το 2016 έναντι 88.761 εκμεταλλεύσεων το 2015 (Πίνακας 1, Γράφημα 2β).
 
Τέλος, μείωση παρατηρείται και στον αριθμό των εκμεταλλεύσεων που εκτρέφουν αίγες κατά 1,4% το 2016 σε σχέση με το 2015. Συγκεκριμένα, ο αριθμός των εκμεταλλεύσεων που εκτρέφουν αίγες ανήλθε σε 67.820 εκμεταλλεύσεις το 2016 έναντι 68.766 εκμεταλλεύσεων το 2015 (Πίνακας 1, Γράφημα 2β).
 
Με βάση τα παραπάνω αποτελέσματα των ερευνών ζωικού κεφαλαίου, ο αριθμός των βοοειδών ανά εκμετάλλευση μειώθηκε κατά 2,1% το 2016 σε σχέση με το 2015. Συγκεκριμένα, ο αριθμός των βοοειδών ανά εκμετάλλευση ήταν 36,5 το 2016 έναντι 37,3 το 2015 (Πίνακας 1).
 
Ο αριθμός των χοίρων ανά εκμετάλλευση μειώθηκε κατά 12,9% το 2016 σε σχέση με το 2015. Συγκεκριμένα, ο αριθμός των χοίρων ανά εκμετάλλευση ήταν 41,4 το 2016 έναντι 47,5 το 2015 (Πίνακας 1).
 
Ο αριθμός των προβάτων ανά εκμετάλλευση αυξήθηκε κατά 0,1% το 2016 σε σχέση με το 2015. Συγκεκριμένα, ο αριθμός των προβάτων ανά εκμετάλλευση ήταν 99,9 το 2016 έναντι 99,7 το 2015 (Πίνακας 1).
 
Ο αριθμός των αιγών ανά εκμετάλλευση μειώθηκε κατά 1,9% το 2016 σε σχέση με το 2015. Συγκεκριμένα, ο αριθμός των αιγών ανά εκμετάλλευση ήταν 57,3 το 2016 έναντι 58,4 το 2015 (Πίνακας 1).

Πίνακας 1: Εκμεταλλεύσεις και αριθμός ζώων, 2015 - 2016Μεταβολή (%)

2015
2016
2016/2015
Αριθμός ζώων
Βοοειδή
582.176
553.805
-4,9
Χοίροι
876.929
743.228
-15,2
Πρόβατα
8.852.398
8.738.618
-1,3
Αίγες
4.017.171
3.887.902
-3,2
Εκμεταλλεύσεις
2015
2016
2016/2015
Βοοειδή
15.609
15.168
-2,8
Χοίροι
18.455
17.957
-2,7
Πρόβατα
88.761
87.505
-1,4
Αίγες
68.766
67.820
-1,4
Αριθμός ζώων / Εκμετάλλευση
2015
2016
2016/2015
Βοοειδή
37,3
36,5
-2,1
Χοίροι
47,5
41,4
-12,9
Πρόβατα
99,7
99,9
0,1
Αίγες
58,4
57,3
-1,9

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου