Δευτέρα, 31 Ιουλίου 2017

Τρία χρόνια παράταση για τη νομιμοποίηση κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων σε δάση

Αποτέλεσμα εικόνας για κτηνοτροφικες μοναδεςΤρία χρόνια παράταση για τη νομιμοποίηση κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων σε δάση Με τροπολογία του άρθρου 145 στο πολυνομοσχέδιο του υπ. Εσωτερικών για τους ΟΤΑ, δίνεται τριετής παράταση σε κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις που βρίσκονται σε δασικές εκτάσεις και λειτουργούν χωρίς την έκδοση των προβλεπόμενων από την δασική νομοθεσία αδειών. 
Συγκεκριμένα, προτείνεται παράταση των προθεσμιών που αφορούν σε κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις, πτηνοτροφεία, μελισσοκομεία, εκτροφεία θηραμάτων, υδατοκαλλιέργειες, εκτροφεία γουνοφόρων ή άλλων συναφών κτηνοτροφικών μονάδων και ιερούς ναούς (παρ. 7), σε χιονοδρομικά κέντρα και υφιστάμενες εγκαταστάσεις που εξυπηρετούν την λειτουργία χιονοδρομικών κέντρων (παρ. 8), σε έργα που εξυπηρετούν ανάγκες ύδρευσης, όπως υδατοδεξαμενές, γεωτρήσεις, υδρομαστεύσεις, δίκτυα αγωγών προσαγωγής, καθώς και αθλητικές εγκαταστάσεις που κατασκευάστηκαν από ΟΤΑ (παρ. 9), και σε υφιστάμενες κατασκηνώσεις (παρ. 10) τα οποία λειτουργούν χωρίς την έκδοση των προβλεπόμενων από τις διατάξεις της δασικής νομοθεσίας αδειών. Σύμφωνα με την αιτιολογική έκθεση της εν λόγω τροπολογίας, η αναγκαιότητα των διατάξεων απορρέει από το γεγονός ότι οι προβλεπόμενες από τις παρ. 7, 8, 9 και 10του άρθρου 52 του ν. 4280/2016 προθεσμίες για την νομιμοποίηση των προαναφερόμενων έργων δεν αρκούν προκειμένου να ολοκληρωθούν οι διαδικασίες νομιμοποίησης των ανωτέρω έργων που ανηγέρθησαν επί δασικού χαρακτήρα εκτάσεων χωρίς τις προβλεπόμενες άδειες έτσι ώστε να επέλθει καθεστώς νομιμότητας στις εκτάσεις αυτές, σύμφωνα με τις διατάξεις της δασικής νομοθεσίας. Επίσης, δίνεται ο απαιτούμενος επιπλέον χρόνος στους πολίτες να αποκτήσουν οριστικό τίτλο για δημόσιες δασικές εκτάσεις που τους παραχωρήθηκαν νομίμως και σύμφωνα με το προϊσχύσαν νομικό πλαίσιο, προκειμένου να τις καλλιεργήσουν γεωργικά, ενισχύοντας τα εισοδήματά τους. Ειτυγχάνεται έτσι η επίλυση ζητημάτων που ανέκυψαν λόγω της περιορισμένης χρονικά δέσμευσης, που προέβλεπε η προηγούμενη διάταξη, ώστε οι ενδιαφερόμενοι να προβούν έγκαιρα στις προβλεπόμενες διαδικασίες υποβολής αίτησης και δικαιολογητικών για την έκδοση οριστικών τίτλων παραχώρησης. Παρέχεται η δυνατότητα σε εκείνους που ενώ κατέχουν νομίμως προσωρινούς τίτλους παραχώρησης, και καλλιεργούν επί σειρά ετών και αδιαλείπτως γεωργικώς τις εκτάσεις που τους παραχωρήθηκαν για τον σκοπό αυτό, ωστόσο για λόγους, ενδεχομένως προσωπικούς και ιδιαίτερα σημαντικούς, δεν προέβησαν έγκαιρα στις διαδικασίες για την έκδοση οριστικών τίτλων, καθιστώντας αυτούς ανίσχυρους σε περαιτέρω εκμετάλλευση των εν λόγω εκτάσεων, δίχως τη δυνατότητα μεταγραφής, δύναται πλέον να αποκτήσουν οριστικό τίτλο παραχώρησης και να μεταγράψουν το σχετικό τίτλο, διατηρώντας το σκοπό της παραχώρησης.
Πηγή

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου