Τετάρτη, 22 Απριλίου 2015

Μόνο με βεβαίωση Δασαρχείου επιλέξιμος ένας βοσκότοπος

Με νέα εγκύκλιο του υπουργείου καθίσταται υποχρεωτική η βεβαίωση του Δασαρχείου για το αν ένας βοσκότοπος είναι επιλέξιμος.Η κατά τόπους αρμόδια δασική αρχή (Δασαρχείο ή Διεύθυνση Δασών άνευ Δασαρχείου) καλείται να βεβαιώνει τον κτηνοτρόφο αν η έκτασή του μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως βοσκότοπος, εφόσον δεν υπάρχουν περιορισμοί από τη δασική νομοθεσία. Πρόκειται για μια γραφειοκρατική διαδικασία που προκαλεί εμπόδια στη διαδικασία υποβολής των δηλώσεων ζωικού κεφαλαίου των κτηνοτρόφων, με την ασφυκτική πίεση του χρόνου να έχει ως τελική προθεσμία την 24η Απριλίου.
Υποχρέωση του κτηνοτρόφου, σύμφωνα με τη σχετική εγκύκλιο που υπογράφει ο αναπληρωτής υπουργός Ιωάννης Τσιρώνης, είναι να υποδεικνύει στην κατά τόπους αρμόδια δασική αρχή το σχετικό τοπογραφικό.  
Πιο αναλυτικά, σύμφωνα με την εγκύκλιο η κατά τόπους αρμόδια δασική αρχή (Δασαρχείο ή Διεύθυνση Δασών άνευ Δασαρχείου) να πληροφορεί, για την έκταση για την οποία ο ενδιαφερόμενος προσκομίζει τοπογραφικό διάγραμμα εξαρτημένο κατά ΕΓΣΑ 87, αν η έκταση δύναται να χρησιμοποιηθεί ως βοσκότοπος και περί μη ύπαρξης περιορισμών προκυπτόντων από τη δασική νομοθεσία για τη χρήση αυτή. Επίσης θα ενημερώνει αν οι εκτάσεις θεωρούνται δημόσιες.

Ολόκληρη η απόφαση έχει ως εξής:
ΘΕΜΑ: Δήλωση βοσκήσιμων γαιών
ΣΧΕΤ.: Το με αριθ. 36668/24-3-2015 έγγραφό σας
Σε απάντηση του ανωτέρω σχετικού σχετικά με τα δικαιολογητικά που θα καταθέτουν οι ενδιαφερόμενοι κτηνοτρόφοι για το στάδιο των διοικητικών επανελέγχων εκτάσεων που χρησιμοποιούνται για βόσκηση, σε ότι αφορά τις δασικές και μη εποικιστικές χορτολιβαδικές εκτάσεις που υπάγονται στη δικαιοδοσία των δασικών υπηρεσιών, θα πρέπει:
Η κατά τόπους αρμόδια δασική αρχή (Δασαρχείο ή Διεύθυνση Δασών άνευ Δασαρχείου) να πληροφορεί, για την έκταση για την οποία ο ενδιαφερόμενος προσκομίζει τοπογραφικό διάγραμμα εξαρτημένο κατά ΕΓΣΑ 87, αν η έκταση δύναται να χρησιμοποιηθεί ως βοσκότοπος, όπως ορίζεται στο αρθ. 103 Ν.Δ. 86/69 όπως ισχύει και περί μη ύπαρξης περιορισμών προκυπτόντων από τη δασική νομοθεσία για τη χρήση αυτή. Σχετική και η με αριθ. 122098/877/26-3- 2015 (7ΩΘΚ465ΦΘΗ-4ΜΖ) εγκύκλιος Αν. Υπουργού ΠΑΠΕ με θέμα «Οδηγίες για την εφαρμογή της διάταξης αρθ. 107 Ν.Δ. 86/69 σε συνδυασμό με τη διάταξη της παρ. 1 αρθ 70 ν. 998/79 και του αρθ. 105 Ν.Δ. 86/69 όπως ισχύουν».
Επίσης θα ενημερώνει τα περί της εφαρμογής ή μη της διάταξης της παρ. 3 αρθ. 2 ν. 998/1979 όπως προστέθηκε με την παρ. 3 αρθ. 32 ν. 4280/2014.
Οι Γενικές Διευθύνσεις Δασών και Αγροτικών Υποθέσεων των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων παρακαλούνται για την ενημέρωση των υπηρεσιών ευθύνης τους και την εφαρμογή της παρούσας.
ΕΝΤΑΥΘΑ
Ο αναπληρωτής υπουργός, Ιωάννης Τσιρώνης
 Πηγή

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου