Πέμπτη, 9 Απριλίου 2015

Συστάθηκε Ομάδα Εργασίας για τον καταρροϊκό πυρετό από τον Αποστόλου

Σύμφωνα με απόφαση που υπογράφει ο Αναπληρωτής Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, κ. Βαγγέλης Αποστόλου και δημοσιεύθηκε στον διαδικτυακό τόπο Διαύγεια συγκροτήθηκε Ομάδα Εργασίας με αντικείμενο την εισήγηση ενδεδειγμένων εθνικών μέτρων για τη διαχείριση και τον έλεγχο της νόσου του καταρροϊκού πυρετού.
Μεταξύ των μελών της Ομάδας Εργασίας συμμετέχουν και δύο εκπρόσωποι των Κτηνοτροφικών Οργανώσεων ΣΕΚ και ΠΕΚ.
Ειδικότερα τα πρόσωπα της Ομάδας Εργασίας είναι τα εξής:
 • Χρυσούλα Δηλέ, υπάλληλος του κλάδου ΠΕ3 Κτηνιατρικού με βαθμό Β΄, Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Υγείας των Ζώων της Γενικής Διεύθυνσης Βιώσιμης Ζωικής Παραγωγής, ως πρόεδρο.
 • Ελένη- Σωτηρία Αντωνίου, υπάλληλος του κλάδου ΠΕ3 Κτηνιατρικού με βαθμό Δ΄, του Τμήματος Ζωανθροπονόσων της Διεύθυνσης Υγείας των Ζώων, ως τακτικό μέλος.
 • Κωνσταντία Τασιούδη, υπάλληλος του κλάδου ΠΕ3 Κτηνιατρικού με βαθμό Δ΄, του Εργαστηρίου Ιολογικών και Ρικετσιακών Νοσημάτων του Κτηνιατρικού Κέντρου Αθηνών, ως τακτικό μέλος.
 • Σοφία Μπουτσίνη, υπάλληλος του κλάδου ΠΕ3 Κτηνιατρικού με βαθμό Β΄, Προϊσταμένη του Τμήματος Παρασιτολογίας, Παρασιτικών Νοσημάτων, Εντομολογίας & Παθολογίας μελισσών, του Κτηνιατρικού Κέντρου Αθηνών, ως τακτικό μέλος.
 • Σοφία Σταματοπούλου, υπάλληλος του κλάδου ΠΕ Γεωτεχνικών-Κτηνιάτρων, Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Κτηνιατρικής της Περιφέρειας Πελοποννήσου, ως τακτικό μέλος.
 • Στέφανος Νικολόπουλος, υπάλληλος του κλάδου ΠΕ Γεωτεχνικών-Κτηνιάτρων, Προϊστάμενο του Τμήματος Κτηνιατρικής της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής της Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας, ως τακτικό μέλος.
 • Αθανάσιος Κωνσταντινίδης, υπάλληλο του κλάδου ΠΕ Γεωτεχνικών-Κτηνιάτρων, του Τμήματος Κτηνιατρικής της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας Λάρισας, ως τακτικό μέλος.
 • Αχιλλέας Σαχπατζίδης, υπάλληλος του κλάδου ΠΕ Γεωτεχνικών-Κτηνιάτρων, Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Κτηνιατρικής της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης, ως τακτικό μέλος.
 • Ιωάννης Μαλέμης, υπάλληλος του κλάδου ΠΕ Κτηνιάτρων, Προϊστάμενο του Τμήματος Αξιολόγησης Κτηνιατρικών Φαρμάκων και Ζωοτροφών της Διεύθυνσης Αξιολόγησης Προϊόντων του Εθνικού Οργανισμού Φαρμάκων (ΕΟΦ), ως τακτικό μέλος.
 • Κατερίνα Λουκάκη, κτηνίατρος, Πρόεδρο της Ελληνικής Κτηνιατρικής Εταιρείας (ΕΚΕ), ως τακτικό μέλος.
 • Μαρία Κωταντούλα, κτηνίατρος, εκπρόσωπο της Πανελλήνιας Ένωσης Κτηνιάτρων Δημοσίων Υπαλλήλων (ΠΕΚΔΥ), ως τακτικό μέλος.
 • Γεώργιος Παρασύρης, κτηνίατρος, εκπρόσωπος του Πανελλήνιου Κτηνιατρικού Συλλόγου (ΠΚΣ), ως τακτικό μέλος.
 • Ανδρέας Γεωργούδης, καθηγητής του Τμήματος Γεωπονίας, Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, επιστημονικό σύμβουλο του Συνδέσμου Ελληνικής Κτηνοτροφίας (ΣΕΚ), ως τακτικό μέλος.
 • Ευάγγελος Τρευλόπουλος, κτηνίατρος, επιστημονικό σύμβουλο της Πανελλήνιας Ένωσης Κτηνοτρόφων (ΠΕΚ), ως τακτικό μέλος.

Έργο της ομάδας είναι:

α) Η αξιολόγηση των εργαστηριακών και επιδημιολογικών στοιχείων που προκύπτουν από την εφαρμογή του προγράμματος επιτήρησης του Καταρροϊκού πυρετού, στη χώρα καθώς και η αξιολόγηση των οικονομικών επιπτώσεων, από τη λήψη των μέτρων που λαμβάνονται στα πλαίσια του προγράμματος.
β) Η εισήγηση στην αρμόδια Διεύθυνση Υγείας των Ζώων των ενδεδειγμένων εθνικών μέτρων για την αποτελεσματική αντιμετώπιση της νόσου.
γ) Η συνδρομή στην υποστήριξη των ελληνικών θέσεων στα αρμόδια ενωσιακά όργανα.
Διαβάστε εδώ την απόφαση
Πηγή 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου