Δευτέρα, 26 Οκτωβρίου 2015

Έξτρα ενίσχυση μέχρι 20% σε Ομάδες για την ένταξη σε Σχέδια Βελτίωσης

Tα συλλογικά σχήµατα θα µπορούν πλέον να αγοράζουν τρακτέρ και µηχανήµατα, τα οποία θα τα λειτουργούν όλα τα µέλη µαζί.Την ομαδική αγορά μηχανημάτων και εξοπλισμού από συλλογικά σχήματα με 20% επιπλέον ενίσχυση σε σχέση με ένα φάκελο που κατατίθεται μεμονωμένα, προβλέπει το πλαίσιο των νέων σχεδίων βελτίωσης, όπως αναφέρει ο αναθεωρημένος οδηγός του μέτρου για τη σύσταση ομάδων παραγωγών και οργανώσεων παραγωγών, σύμφωνα με δημοσίευμα της εφημερίδας Agrenda που κυκλοφόρησε την Παρασκευή 18
Η κατάθεση φακέλου ως Οµάδα προβλέπεται για πρώτη φορά από τα Προγράµµατα Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020 και έτσι ανοίγει ο δρόµος, ώστε τα συλλογικά σχήµατα να µπορούν να αγοράζουν τρακτέρ και µηχανήµατα, τα οποία θα τα λειτουργούν όλα τα µέλη µαζί.
Ειδικότερα, µε τη συµµετοχή τους στο Μέτρο για τη «Σύσταση Οµάδων και Οργανώσεων Παραγωγών», τα µέλη της οµάδας στηρίζονται ως εξής:
-Πενταετής ενίσχυση έως 100.000 ευρώ/έτος, ποσό το οποίο ορίζεται αναλόγως µε τη συνολική αξία της παραγωγής. Όσο πιο µεγάλη η αξία, τόσο πιο µεγάλη η ενίσχυση. (10%, 8%, 6%, 4% και 2% επί της αξίας της παραγωγής για 1ο, 2ο, 3ο, 4ο και 5ο έτος).
-Επιπλέον ενίσχυση 20% σε σχέση µε τους µεµονωµένους δικαιούχους για την υλοποίηση Σχεδίων Βελτίωσης.
Προτεραιότητα στην «ένωση» µικρών εκµεταλλεύσεων
Προτεραιότητα θα δοθεί για ένταξη στο Μέτρο «Ενίσχυσης Οµάδων και Οργανώσεων Παραγωγών» σύµφωνα µε τον αναθεωρηµένο οδηγό στα σχήµατα που:
-Εφαρµόζουν κάποιο από τα συστήµατα ποιότητας που περιγράφονται στο Υποµέτρο 3.1 του Προγράµµατος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020 (Agro 2, Agro 3, Agro 7, ECOLABEL κ.λπ)
-Αποτελούνται εξολοκλήρου ή εν µέρει από µέλη που συµµετέχουν στο Υποµέτρο 6.1 των Νέων Αγροτών
- Αποτελούνται εξολοκλήρου ή εν µέρει από µέλη που συµµετέχουν στο Υποµέτρο 6.3 «Ανάπτυξη µικρών γεωργικών εκµεταλλεύσεων» του νέου Προγράµµατος Αγροτικής Ανάπτυξης.
-Αποτελούνται εξολοκλήρου ή εν µέρει από µέλη που συµµετέχουν σε γεωργο-περιβαλλοντικές δράσεις (πχ βιολογική καλλιέργεια) και συστήνουν το σχετικό σχήµα και για την εφαρµογή των δράσεων αυτών
- ∆ραστηριοποιούνται στον κτηνοτροφικό τοµέα,
- ∆ραστηριοποιούνται σε ορεινές και νησιωτικές περιοχές.
Σεπτεμβρίου.
 Πηγή

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου