Δευτέρα, 29 Αυγούστου 2016

Μέχρι και το 90% μπορεί να φτάσει η ενίσχυση για τα μικρά τυρoκομεία

Αποτέλεσμα εικόνας για τυροκομειοΙδιαίτερη ζήτηση εµφανίζουν τα χρηµατοδοτικά εργαλεία που θα δώσουν τη δυνατότητα στους κτηνοτρόφους να εκµεταλλευτούν το χώρο που υπάρχει στην αγορά για τη λειτουργία µικρών οικογενειακών επιχειρήσεων γαλακτοκοµικών προϊόντων, το κόστος εξοπλισµού των οποίων ξεκινά από τα 15.000 ευρώ.
Ενδεικτικό είναι ότι µέσα στους τρείς πρώτους τοµείς ενδιαφέροντος στα πλαίσια του περασµένου Μέτρου Μεταποίησης βρισκόντουσαν οι µονάδες επεξεργασίας γάλακτος (τυροκοµεία, παραγωγή γιαουρτιού κλπ), ενώ πληθαίνουν και οι φωνές που λένε ότι οι κτηνοτρόφοι οφείλουν να εκµεταλλευτούν την υπεραξία προϊόντων µε ιδιαίτερα χαρακτηριστικά όπως το γάλα από ντόπιες φυλές και µετακινούµενα κοπάδια, διαθέτοντας παράλληλα τοπικά την παραγωγή τους. Τη νέα προγραµµατική περίοδο, τα εργαλεία που θα έχουν στη διάθεσή τους για την ίδρυση και εκσυγχρονισµού ενός τυροκοµείου θα είναι από τη µία ο νέος Αναπτυξιακός Νόµος και από την άλλη τα Προγράµµατα Αγροτικής Ανάπτυξης.
Συγκριτικά τα παραπάνω εργαλεία έχουν τα εξής χαρακτηριστικά:

  Αναπτυξιακός νόµος: Ανοίγει νωρίτερα από τη Μεταποίηση των Προγραµµάτων (τον ερχόµενο Σεπτέµβριο). Ειδικά για οµάδες παραγωγών και συνεταιρισµούς, το ελάχιστο κόστος επένδυσης ορίζεται στα 50.000 ευρώ, ποσό που αρκεί για τον εξοπλισµό ενός τυροκοµείου παραγωγής 1.000 κιλών (µε πετρέλαιο), σύµφωνα µε στοιχεία του Θεοφάνη Μασούρα, επίκουρου καθηγητή γαλακτοκοµία στο Γεωπονικό Πανεπιστήµιο Αθηνών. Ο νέος αναπτυξιακός έχει το χαρακτηριστικό, σε σύγκριση µε τα υπόλοιπα εργαλεία, ότι δίνει τη δυνατότητα επιλογής από διάφορα καθεστώτα ενίσχυσης και οι ενδιαφέροµενοι κτηνοτρόφοι µπορούν να διαλέξουν ανάµεσα σε: φορολογική απαλλαγή, χρηµατοδοτική ενίσχυση, ενισχύσεις leasing και κάλυψη µισθολογικού κόστους. Επιπλέον δύνεται η δυνατότητα συνδυασµού των παραπάνω ενισχύσεων. Όσον αφορά ειδικότερα τη χρηµατοδότηση από το 2017 τα ποσά θα διαµορφωθούν από 40 έως 55% για µικρές επιχειρήσεις (βλ.σελ 17).

  Μεταποίηση µόνο για επαγγελµατίες κτηνοτρόφους στα πλαίσια των Leader: Θα ανοίξει ξεχωριστά από την «κλασσική» Μεταποίηση και επειδή σχεδιάζεται να εξυπηρετεί «µικρές» επενδύσεις έως 300.000 ευρώ και µόνο για επαγγελµατίες κτηνοτρόφους υποστηρίζεται ότι το γραφειοκρατικό βάρος και γενικότερα οι απαιτήσεις θα είναι λιγότερες. Το Μέτρο αυτό υπερτερεί από τον αναπτυξιακό λόγω των αυξηµένων ενισχύσεων, καθώς ξεκινά από το 40% και φτάνει το 75% και επιπλέον δίνει τη δυνατότητα προκαταβολής. Επιπλέον υπάρχει η ευκαιρία συνδυασµού του µε Σχέδιο Βελτίωσης, φτάνοντας το ύψος επένδυσης έως 500.000 ευρώ.

  Μεταποίηση (πρώην 123Α): Σοφή επιλογή για δικαιούχους που συνδέονται µε συγχωνεύσεις κτηνοτροφικών οργανώσεων και για µεγάλα τυροκοµεία καθώς σε τέτοιες περιπτώσεις προσφέρει συν 20%, οπότε το τελικό ποσοστό κυµαίνεται από 60 έως 90%. ∆ηλαδή το µεγαλύτερο ποσοστό κοινοτικής ενίσχυσης από όλα τα επενδυτικά εργαλεία. Ωστόσο, σύµφωνα µε την εµπειρία από το Μέτρο 123Α Μεταποίηση του Μπαλτατζή (πολλές απεντάξεις και αργοπορίες πληρωµών), υπάρχουν επιφυλάξεις για την επιτυχία του. Το ύψος χρηµατοδότησης ανέρχεται στα 10.000.000 ευρώ.
Πηγή

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου