Σάββατο, 11 Μαρτίου 2017

Με επιτυχία διεξήχθη η Γενική Συνέλευση


Με επιτυχία διεξήχθη η Γενική Συνέλευση του Συνεταιρισμού μας. Βροντερό παρών έδωσαν τα μέλη μας καθώς ανταποκρίθηκαν στο κάλεσμα του Διοικητικού και κατέκλυσαν το Δημοτικό  Αμφιθέατρο Σουφλίου καθιστώντας εφικτή την απαρτία των 2/3 του συνόλου .
Έτσι εγκρίθηκε η υποχρεωτική μετατροπή του καταστατικού του συνεταιρισμού μας σύμφωνα με τον Νόμο 4384/2016 - ΦΕΚ 78/A/26-4-2016. Εδώ θα πρέπει να ενημερώσουμε τα μέλη μας που δεν μπόρεσαν να παρευρεθούν ότι για τον Συνεταιρισμό μας οι μετατροπές που έπρεπε να γίνουν ήταν ελάχιστες καθώς το 99% του καταστατικού μας είναι σύμφωνο με τους κανονισμούς που πρέπει να διέπουν οι Α.Σ:
Κυριότερες αλλαγές:
  1. ·         Δυνατότητα και άλλων νομικών προσώπων να γίνουν μέλη του συνεταιρισμού με μία μερίδα όπως και τα φυσικά πρόσωπα Καθιέρωση της προαιρετικής μερίδας χωρίς δικαίωμα ψήφου, ως δυνατότητας επένδυσης στον συνεταιρισμό και από τρίτους
  2. ·         Δυνατότητα διορισμού Γενικού Διευθυντή σε συνεταιρισμούς με κύκλο εργασιών άνω του 1.000.000 ευρώ.
Αλλαγές για Α.Σ που το καταστατικού μας προέβλεπε εξαρχής σύμφωνο
  • ·          Καθορισμός αυστηρού πλαισίου με παρουσία δικαστικών ή δικηγόρων κατά τη διαδικασία της ψηφοφορίας για την εκλογή μελών του ΔΣ. Θέσπιση σταυρών προτίμησης στα 2/5 του αριθμού των μελών του ΔΣ.
  • ·          Δημιουργία στα όργανα της διοίκησης, του θεσμού του Εποπτικού συμβουλίου με σκοπό να ελέγχει τις πράξεις του ΔΣ. Δυνατότητα του Εποπτικού Συμβουλίου να καλεί Γενική Συνέλευση για σοβαρό λόγο.
  • ·          Χορήγηση μόνο εξόδων κίνησης, διαμονής εκτός έδρας και εξόδων παράστασης στις συνεδριάσεις του ΔΣ. Καταργούνται οι αμοιβές των μελών του ΔΣ.
  • ·          Η απαγόρευση κατάληψης δημόσιας αιρετής θέσης από τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου των συνεταιρισμών, πριν παρέλθουν 3 χρόνια από την εκλογή τους σε θέση μέλους του ΔΣ
  • ·          Θέσπιση νέων δικαιωμάτων των μελών, όπως της συμμετοχής στη συνεταιριστική εκπαίδευση, της ενημέρωσης σχετικά με τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις τους και την πορεία των υποθέσεων και την οικονομική κατάσταση του ΑΣ και το δικαίωμα της λήψης αντιγράφων για όλα τα θέματα λειτουργίας του συνεταιρισμού.
  •  ·         Υποχρέωση του μέλους να παραδίδει τη παραγωγή του και να προμηθεύεται τα εφόδιά του από τον συνεταιρισμό
Στην συνέχεια και αφού δόθηκε στην ευχέρεια των παρευρισκόντων να ελέγξει τον Ισολογισμό για έγκριση καθώς και το business plan του Συνεταιρισμού μας ,έγινε μια διαλογική συζήτηση για όλα τα θέματα και τις εξελίξεις  για τα οικονομικά ,το τυροκομείο, τους αυτόματους πωλητές τον αναπτυξιακό νόμο, την  δημιουργία ζώνης γάλακτος  κτλπ.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου