Παρασκευή 21 Μαρτίου 2014

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

Εκτός από τα δικαιώματα κάθε μέλος του συνεταιρισμού έχει και οι υποχρεώσεις οι σημαντικότερες εκ των οποίων είναι:
·    Να παραμείνει μέλος για 3 χρόνια. Σε τυχών αποχώρηση σε λιγότερο από 3 έτη χάνετε το δικαίωμα της  επιστροφή της συνεταιριστικής του μερίδας.
·         Συμμόρφωση με τις διατάξεις του Καταστατικού του Εσωτερικού Κανονισμού του Συνεταιρισμού, τις αποφάσεις της Γενικής συνέλευσης και τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου του Συνεταιρισμού.
·         Να συμμετέχει ενεργά και να συνεργάζονται στην λειτουργία τις δραστηριότητες του συνεταιρισμού.
·         Να μην ανταγωνίζονται τον συνεταιρισμό στον οποίο είναι μέλος.
·         Να δηλώνει-παραδίδει την παραγωγή του που προορίζεται για το εμπόριο, των προϊόντων του.
·         Να εφαρμόζει τους κανόνες παραγωγής και ποιότητας που θεσπίζονται για κάθε προϊόν. 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου