Παρασκευή 6 Φεβρουαρίου 2015

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ


  O Συνεταιρισμός μας <Θρακών Αμνός> ιδρύθηκε το 2012 στο Νομό Έβρου από αιγοπροβατοτρόφους της περιοχής με σκοπό για πρώτη φορά να κινηθούν σαν σύνολο  προς την καταπολέμηση  των κοινών προβλημάτων  τους. Σήμερα,αριθμεί 143 μέλη απο την ευρύτερερη περιοχη του Νομού,με συνεχή αύξησή τους.
   Δραστηριοποιούμαστε στην εμπορία των παραγώμενων αγαθών των μελών μας , στην ποιοτική ανάλυση του προϊόντος τους, στην ενημέρωση τους για τα δρώμενα της κτηνοτροφίας ,στην επίλυση των προβλημάτων τους μεσω τακτών συνελεύσεων καθως και στην εξυπηρέτηση τους  για οποιοδήποτε πρόβλημα-πληροφορία χρειάζονται καθ όλη  την διάρκεια της ημέρας τόσο από το γραφείο του Συνεταιρισμού αλλά και από τους ίδιους τους εκπροσώπους του Διοικητικού Συμβουλίου.
   Στόχος μας η περαιτέρω αύξηση των μελών ,η δημιουργία δικής μας ζώνης γάλακτος με απώτερο σκοπό την καθετοποίηση των προϊόντων μας. Βρισκόμαστε σε συνεχή επικοινωνία με τράπεζες για εκχώρηση συμβολαίου για τη μαζική αγορά ζωοτροφών-λιπασμάτων και άλλων αγαθών και πρώτων υλών που χρειάζονται τα μέλη μας, σε χαμηλότερες τιμές, ώστε αφενός να μειωθούν τα έξοδα που έχει η εκτροφή και αφετέρου να παράγουμε-προμηθεύσουμε  τόσο ποσοτικά, όσο και πιστοποιημένα ποιοτικά προϊόντα τους στους ανθρώπους που συνεργαζόμαστε. Τελικός στόχος μας, είναι η πλήρη οργάνωση διαχείριση των εκτροφών των μελών μέσω του Συνεταιρισμού, με τελική απελευθέρωση του κτηνοτρόφου, να ασχολείται ΜΟΝΟ με τις κτηνοτροφικές εργασίες και όχι με τη γραφειοκρατία και τις υπηρεσίες.


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου