Παρασκευή 21 Μαρτίου 2014

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

Τα μέλη του συνεταιρισμού δικαιούνται :
  1.       Να συμμετέχουν και ψηφίζουν στις Γενικές Συνελεύσεις του
  2.       Να εκλέγονται στο Διοικητικό Συμβούλιο
  3.    Να συνιστούν και να συμμετέχουν στις Ομάδες παραγώγων του Συνεταιρισμό και λοιπές μορφές συλλογικής δράσης αυτού.
  4.         Να συμμετέχουν στις συγκαλούμενες συσκέψεις, σεμινάρια και συνέδρια στο εσωτερικό και εξωτερικό, που υιοθετεί ο Συνεταιρισμός
  5.         Να ζητούν με αίτηση τους στο Δ.Σ πληροφορίες σχετικά με την πορεία των υποθέσεων του Συνεταιρισμού ,να παίρνουν αντίγραφα των πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης ,του Ισολογισμού, και του λογαριασμού κερδών
  6.     Να λαμβάνουν γνώση του περιεχομένου των ατομικών τους λογαριασμών και των αποφάσεων του συνεταιρισμού
  7.     Να συμμετέχουν στις Δραστηριότητες και στις συναλλαγές του Συνεταιρισμού, να χρησιμοποιούν τις υπηρεσίες και τις εγκαταστάσεις του

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου