Πέμπτη, 12 Μαρτίου 2015

Παράταση για την νομιμοποίηση σταυλου έως 12 - 09 - 2016

Όπως είχαμε γνωστοποιήσει σε προηγούμενο άρθρο μετά τη συνάντηση του προέδρου του συνεταιρισμού μας με το κ Σγουρίδη 19/02/2015 σχετικά με τις άδειες λειτουργίας των σταυλικων εγκατσάσεωνθα δοθεί παράταση 19/09/2015 και κατατίθεται νομοσχέδιο με απλοποίηση των διαδικασιών, ποιο ελαστικούς όρους, και μειωμένο κόστος.
Τελικά η παράταση δρομολογήθηκε καθώς σύμφωνα με ανακοίνωση του υπουργείου Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, προωθείται νομοθετική πρωτοβουλία για νέα προθεσμία έως 12 Σεπτεμβρίου του 2016.
Αναλυτικότερα η ανακοίνωση αναφέρει τα εξής:
Από το Υπουργείο Παραγωγικής Ανασυγκρότησης προωθείται νομοθετική πρωτοβουλία με την οποία παρατείνεται η προθεσμία νομιμοποίησης των σταβλικών και εν γένει κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων για 18 μήνες από τη λήξη της, δηλαδή μέχρι τις 12 - 09 - 2016.
Ειδικότερα στις κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις για τις οποίες απαιτείται η έκδοση άδειας οικοδομής περιλαμβάνονται οι κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις για τις οποίες απαιτείται η έκδοση οικοδομικής αδείας ή απόφαση εξαίρεσης από την κατεδάφιση ή δήλωση αυθαιρέτου.
Τα δικαιολογητικά για τη χορήγηση άδειας εγκατάστασης πρόχειρων καταλυμάτων ζώων είναι τα εξής:
· Απλή φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας
· Απλή φωτοτυπία του τίτλου ιδιοκτησίας (συμβόλαιο, μίσθωμα διάρκειας >10ετίας, χρησιδάνειο, παραχωρητήριο αναδασμού, ενοικιαστήριο από το TAXIS ή Ε9 με Υ.Δ.)
· Φωτοτυπία μητρώου κτηνοτροφικής εκμετάλλευσης ΟΣΔΕ 2014 E1 (που να φαίνονται τα ζώα)
· Φωτογραφίες της σταβλικής εγκατάστασης. Τοπογραφικό – διάγραμμα κάλυψης – 2 Χάρτες ΓΥΣ 1:5.000 & 1:50.000 με προσαρτημένο τον πίνακα ελαχίστων αποστάσεων.

Τα δικαιολογητικά για χορήγηση άδειας εγκατάστασης με έκδοση οικοδομικής άδειας:
Απλή φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας
Τίτλοι ιδιοκτησίας, όπως: Συμβολαιογραφικό έγγραφο από το οποίο προκύπτει δικαίωμα κυριότητας ή επικαρπίας, με πρόσφατο πιστοποιητικό μεταγραφής από το αρμόδιο Υποθηκοφυλάκειο
· Συμβολαιογραφική πράξη ενοικίασης
· Απόφαση παραχώρησης
· Απόφαση ενοικίασης
· Απλό ενοικιαστήριο από το TAXIS
· Φωτοτυπία μητρώου κτηνοτροφικής εκμετάλλευσης
· Φωτογραφίες της σταβλικής εγκατάστασης.Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου