Πέμπτη, 12 Μαρτίου 2015

Επιτυχία στο Πρώτο στάδιο αξιολόγησης για υποψήφιους φορέις ΟΣΔΕ για το Συνεταιρισμό μας

Με μεγάλη μας χαρά θα θέλαμε να σας εννημερώσουμε οτι περάσαμε επιτειχώς το πρώτο στάδιο αξιολόγισης  ως υποψήφιος φορέας ΟΣΔΕ.Οσον αφορά το δεύτερο στάδιο αξιολόγησης ο ΟΠΕΚΕΠΕ καλεί με ανακοίνωση του όλους τους Φορείς που πληρούν τα προβλεπόμενα κριτήρια κατά το πρώτο στάδιο αξιολόγησης, όπως προσέλθουν την Τρίτη 17 Μαρτίου 2015 και ώρα 11:00 στις εγκαταστάσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ, Δομοκού 5 Αθήνα, για την αξιολόγησή τους κατά το δεύτερο στάδιο Αξιολόγησης σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην υπ΄ αριθ. 331/02-01-2015 πρόσκληση του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Κατά το δεύτερο στάδιο αξιολόγησης, οι εν λόγω Φορείς θα κριθούν στα κάτωθι:
1.       Απάντηση ερωτηματολογίου από τον υπεύθυνο έργου του Υποψήφιου Φορέα ή από εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο αυτού
2.       Παράδοση φορολογικής ενημερότητας, ασφαλιστικής ενημερότητας, Υπεύθυνης Δήλωσης
3.       Προσκόμιση εξουσιοδοτήσεων της ενυπόγραφης κατάστασης
σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην παράγραφο 6 της υπ’ αρίθμ. 331/02-01-2015 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος.
Επισημαίνεται ότι:
·        Η Υπεύθυνη δήλωση, στις περιπτώσεις που ο υποψήφιος Φορέας δεν είναι φυσικό πρόσωπο, θα πρέπει να συνοδεύεται από έγγραφα που να αποδεικνύουν ότι ο υπογράφων την υπεύθυνη δήλωση είναι ο νόμιμος εκπρόσωπος του υποψηφίου Φορέα.
·        Στην περίπτωση όπου για την απάντηση του ερωτηματολογίου δεν προσέλθει ο υπεύθυνος έργου, απαιτείται επιπροσθέτως εξουσιοδότηση με γνήσιο υπογραφής από τον νόμιμο εκπρόσωπο του Φορέα για τον εκπρόσωπο που θα απαντήσει στο ερωτηματολόγιο.
Οι υποψήφιοι φορείς δύνανται να ενημερώνονται για θέματα που αφορούν στην νέα Κ.Α.Π. και μέσω της ιστοσελίδας του ΟΠΕΚΕΠΕ 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου