Παρασκευή, 3 Ιουνίου 2016

Με αυξημένα κίνητρα για συνεταιρισμούς και αγροδιατροφικές επιχειρήσεις ο νέος αναπτυξιακός

Με αυξημένα κίνητρα για συνεταιρισμούς και επιχειρήσεις του κλάδου της αγροδιατροφής , μεταξύ άλλων, κατατέθηκε το απόγευμα της Πέμπτης 2 Ιουνίου στην Βουλή ο νέος αναπτυξιακός νόμος με τον τίτλο «Θεσμικό πλαίσιο για τη σύσταση καθεστώτων Ενισχύσεων Ιδιωτικών Επενδύσεων για την περιφερειακή και οικονομική ανάπτυξη της χώρας - Σύσταση Αναπτυξιακού Συμβουλίου και άλλες διατάξεις»
Στα εργαλεία ενίσχυσης που παρέχονται προς τα νέα επενδυτικά σχέδια που θα ενταχθούν στον νέο νόμο είναι: φορολογική απαλλαγή, επιδότηση χρηματοδοτικής μίσθωσης (leasing), επιχορήγηση, επιδότηση μισθολογικού κόστους, χρηματοδοτικά εργαλεία, σταθερό φορολογικό σύστημα, ταχεία αδειοδότηση, αλλά και σταθερό φορολογικό πλαίσιο για 12 έτη για επενδύσεις μείζονος σημαίας.

Στον νόμο, η επίσημη παρουσίαση του οποίου έχει προγραμματιστεί να γίνει την Δευτέρα 6 Ιουνίου στις 12.00, στο υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού, και αναμένεται να ψηφιστεί από τη Βουλή τις επόμενες ημέρες, υπάρχει πρόνοια για το ξεκαθάρισμα των επενδυτικών σχεδίων από τους προηγούμενους αναπτυξιακούς νόμους του 2004 και του 2011.

Συγκεκριμένα, παρέχεται η δυνατότητα στις επιχειρήσεις που έχουν υπαχθεί στους δύο προηγούμενους αναπτυξιακούς νόμους να επιλέξουν αντί το κίνητρο της επιχορήγησης, τη χρήση φορολογικού κινήτρου. Στην περίπτωση πάντως που ο επενδυτής δεν επιλέξει το κίνητρο της φορολογικής απαλλαγής η καταβολή της επιχορήγησης προβλέπεται να πραγματοποιείται σε 7 ετήσιες δόσεις περιλαμβανομένου και των ενδιάμεσων δόσεων κατά τη διάρκεια υλοποίησης της επένδυσης.

Ο νέος αναπτυξιακός νόμος προβλέπει τα εξής:
- Όλες οι μορφές ενισχύσεων εκτός των επιχορηγήσεων (φορολογικά κίνητρα, επιδότηση επιτοκίου, κλπ) ανάγονται σε ισοδύναμα επιχορηγήσεων με βάση παρούσες αξίες.
- Οι ενισχύσεις που παρέχονται με το κίνητρο της φοροαπαλλαγής είναι ισοδύναμε με τις ενισχύσεις της επιχορήγησης. Συγκεκριμένα τα ποσά των επιχορηγήσεων ορίζονται στο 70% του ανώτερου επιτρεπόμενου ποσοστού του Χάρτη Περιφερειακών Ενισχύσεων (ΧΠΕ).
- Ορίζονται ειδικές κατηγορίες ενίσχυσης είτε στη βάση των επιδόσεων των επιχειρήσεων (εξωστρέφεια, συγχωνεύσεις, αύξηση απασχόλησης, κλπ), είστε σε χωρική βάση (ορεινές, παραμεθόριες περιοχές, ΒΕΠΕ, κ.α.
- Καταργείται ο υποχρεωτικός χαρακτήρας της ιδίας συμμετοχής
- Ενισχύονται βιώσιμες επιχειρήσεις που αντιμετωπίζουν προβλήματα
- Καθιερώνονται νέα χρηματοδοτικά εργαλεία για την επίτευξη μεγαλύτερης μόχλευσης
- Προκειμένου οι ενισχύσεις που παρέχονται με το κίνητρο της φοροαπαλλαγής να είναι ισοδύναμες με τις ενισχύσεις της επιχορήγησης. τα ποσά των επιχορηγήσεων ορίζονται στο 70% του ανώτερου επιτρεπόμενου ποσοστού για κάθε Περιφέρεια.
- Ειδικά μοριοδοτούνται επενδυτικά σχέδια στους τομείς δραστηριότητας που διακρίνει και το ΕΣΠΑ (Αγροδιατροφή - Βιομηχανία Τροφίμων, Ενέργεια, Εφοδιαστική Αλυσίδα, Πολιτιστικές & Δημιουργικές Βιομηχανίες, Περιβάλλον, Τουρισμός, Τεχνολογίες Πληροφορικής & Επικοινωνιών, Υλικά – Κατασκευές και Υγεία).

Αυξημένα κίνητρα προσφέρονται:
-για έργα σε ειδικές γεωγραφικές περιοχές (ορεινές, με μεγάλη μείωση πληθυσμού, παραμεθόριες κα)
-σε επιχειρήσεις εξωστρεφείς, καινοτόμες και δυναμικές (σε όρους αύξησης απασχόλησης)
-σε συνεταιρισμούς / ΚοινΣΕπ
-επιχειρήσεις των κλάδων ΤΠΕ και αγροδιατροφής
-επιχειρήσεις που δημιουργούν υψηλή προστιθέμενη αξία
-επιχειρήσεις με χαμηλό οικολογικό αποτύπωμα

Επίσης σε ότι αφορά τις επενδύσεις μείζονος σημασίας ενισχύονται επιχειρήσεις που υλοποιούν επενδυτικά σχέδια άνω των 20 εκατ. ευρώ και δημιουργούν τουλάχιστον 2 νέες θέσεις εργασίας ανά εκατομμύριο επιλέξιμης επένδυσης. Όσον αφορά τα είδη ενίσχυση δίνεται επιλογή μεταξύ παγιοποίησης φορολογικού συντελεστή για 12 έτη μέχρι την εξάντληση της ενίσχυσης που δικαιούται ο φορέας βάσει του επενδυτικού του σχεδίου και φορολογική απαλλαγή με ποσοστό ενίσχυσης 10% και έως του ποσού των 10 εκατ. ευρώ και διαδικασία επιτάχυνσης αδειοδότησης μέσω της Γενικής Διεύθυνσης Στρατηγικών Επενδύσεων του υπουργείου Οικονομίας.
Πηγή
 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου