Παρασκευή, 3 Ιουνίου 2016

Μεταβιβάσεις δικαιωμάτων: ποιες οι προϋποθέσεις του ενεργού αγρότη ώστε να δικαιούται ο αποδέκτης της μεταβίβασης άμεσες ενισχύσεις

Tις προϋποθέσεις του ενεργού γεωργού το 2016 που θα πρέπει οπωσδήποτε να πληροί ο αποδέκτης μεταβίβασης δικαιωμάτων, παραθέτει σε ηλεκτρονικό ενημερωτικό φυλλάδιο ο ΟΠΕΚΕΠΕ. Σύμφωνα με τις οδηγίες του Οργανισμού, που δημοσιεύονται με την μορφή ερωτήσεων - απαντήσεων,  χωρίς τις αναφερόμενες προϋποθέσεις, η μεταβίβαση δεν θα δίνει δικαίωμα για άμεσες ενισχύσεις το 2016 (διαβάστε αναλυτικότερα).
Όπως αναφέρουν οι οδηγίες του φυλλαδίου του ΟΠΕΚΕΠΕ, για να θεωρείται ο αποδέκτης τις προϋποθέσεις του ενεργού γεωργού θα πρέπει αρχικά να συγκεντρώνει τις προϋποθέσεις του ορισμού του γεωργού, δηλαδή να είναι φυσικό ή νομικό πρόσωπο, του οποίου η γεωργική εκμετάλλευση έχει έδρα στην ελληνική επικράτεια και ασκεί γεωργική δραστηριότητα.

Στη συνέχεια ελέγχεται για το αν πληροί τις προϋποθέσεις ως ενεργός γεωργός το έτος 2016 ως εξής:

1ο Βήμα: Ελέγχεται το ύψος των άμεσων ενισχύσεων έτους 2015 του αποδέκτη, αν υπερβαίνει ή όχι το ποσό των 5.000 ευρώ. Σε περίπτωση που δεν το υπερβαίνει, θεωρείται αυτόματα ενεργός γεωργός για το 2016. (Σε περίπτωση που ο αποδέκτης της μεταβίβασης δεν έχει λάβει άμεσες ενισχύσεις το προηγούμενο έτος 2015 ή δεν υπέβαλλε ΕΑΕ 2015, ο παραπάνω έλεγχος διενεργείται βάσει θεωρητικού ποσού, το οποίο προκύπτει από το γινόμενο των εκτάσεων του αποδέκτη το 2016 επί τη μέση εθνική ενίσχυση άμεσης στήριξης).

2o Βήμα: Σε περίπτωση που το ύψος των άμεσων ενισχύσεων έτους 2015 ή του θεωρητικού ποσού υπερβαίνει το ποσό των 5.000 ευρώ, τα στοιχεία αποστέλλονται στο Υπουργείο Οικονομικών, προκειμένου να διαπιστωθεί ότι οι άμεσες ενισχύσεις έτους 2015 (ή το θεωρητικό ποσό) αντιστοιχούν τουλάχιστον στο 5% των συνολικών εσόδων, που έχει αποκτήσει από μη γεωργικές δραστηριότητες, για το εν λόγω έτος 2015.

3o Βήμα: Σε περίπτωση που το ύψος των άμεσων ενισχύσεων έτους 2015 ή το θεωρητικό ποσό υπερβαίνει το ποσοστό του 5%, ο γεωργός θεωρείται ενεργός γεωργός για το έτος 2016.

Σημειωτέον πως αν ο αποδέκτης εντάσσεται στη λεγόμενη «αρνητική λίστα» (διεύθυνση αερολιμένων, σιδηροδρομικών εταιρειών, εταιρειών ύδρευσης, κτηματομεσιτικών εταιρειών, γηπέδων και άλλων υπαίθριων χώρων ψυχαγωγίας) ελέγχεται είτε ως προς το Βήμα 3, είτε ότι τα έσοδα από γεωργικές δραστηριότητες αποτελούν τουλάχιστον το 1/3 των εσόδων από εξωγεωργικές δραστηριότητες είτε ότι ο κύριος εταιρικός σκοπός είναι εταιρικός.

Κατά την υποβολή της αίτησης μεταβίβασης των δικαιωμάτων οι αντισυμβαλλόμενοι δεν γνωρίζουν με σιγουριά αν ο αποδέκτης είναι ενεργός το 2016. Όμως με βάση τα παραπάνω μπορούν να έχουν μία εικόνα και να πράξουν ανάλογα.

Από το κριτήριο του ενεργού γεωργού εξαιρούνται οι κληρονόμοι, στην περίπτωση της μεταβίβασης λόγω κληρονομιάς. Όμως, ο κληρονόμος θα πρέπει να πληροί τις προϋποθέσεις του ενεργού γεωργού προκειμένου να λάβει άμεσες ενισχύσεις το 2016.

Αποδέκτης ενταγμένος στο καθεστώς των μικροκαλλιεργητών

Σε περίπτωση που ο αποδέκτης αίτησης μεταβίβασης έχει ενταχθεί το 2015 στο καθεστώς των μικρών καλλιεργητών, δεν δύναται να λάβει άμεσες ενισχύσεις άνω των 1.250 ευρώ. Εάν με τη μεταβίβαση των δικαιωμάτων βασικής ενίσχυσης και ως εκ τούτου και την πράσινη ενίσχυσης, που δικαιούται κάθε έτος, οι άμεσες ενισχύσεις υπερβαίνουν το ποσό των 1.250 ευρώ είναι απαραίτητη η απένταξη του από το καθεστώς των μικρών καλλιεργητών το εν λόγω έτος ενίσχυσης και μεταβίβασης των δικαιωμάτων, προκειμένου να λάβει το σύνολο των άμεσων ενισχύσεων που δικαιούται.
Διαβάστε εδώ το ενημερωτικό φυλλάδιο του ΟΠΕΚΕΠΕ για τις μεταβιβάσεις δικαιωμάτων του 2016
 Πηγή

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου