Τρίτη, 8 Μαρτίου 2016

Χρηματοδότηση έως και 85% για προγράμματα προώθησης αγροτικών προϊόντων

Χρηματοδότηση έως και 85% για προγράμματα προώθησης αγροτικών προϊόντωνΔέκα προκηρύξεις για ισάριθμα προγράμματα προώθησης αγροτικών προϊόντων,
με προθεσμία υποβολής αιτήσεων από ομάδες παραγωγών, συνεταιριστικές οργανώσεις και κοινοπραξίες  μέχρι τις 28 Απριλίου στις 17.00 ώρα Βρυξελλών δημοσίευσε η ΕΕ.
Τα προγράμματα προώθησης που προκηρύχθηκαν είναι συνολικού ύψους 111 εκατ. ευρώ για όλη την Ε.Ε. (108 εκατ. ευρώ είναι η χρηματοδότηση από την Κομισιόν) και αφορούν τόσο την αγορά εντός της Ε.Ε. όσο και Τρίτες Χώρες, ενώ απευθύνονται ΜΟΝΟ σε οργανώσεις και όχι σε μεμονωμένους παραγωγούς.
Η πρωτοτυπία των προγραμμάτων αυτών είναι ότι προκηρύσσονται απευθείας από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και όχι από τα Κράτη -μέλη, με ηλεκτρονικό τρόπο, μέσω του αντίστοιχου διαδικτυακού τόπου και μόνο στην αγγλική γλώσσα.
Ο συνολικός προϋπολογισμός για τα πολλαπλά προγράμματα είναι 14.300.000 ευρώ. Τα Projects που θα εγκριθούν θα λάβουν ως χρηματοδότηση το 80% των επιλέξιμων δαπανών τους. Για την Ελλάδα το ποσοστό αυτό ανέρχεται στο 85%.
Ο συνολικός προϋπολογισμός για τα απλά προγράμματα είναι 93.650.000 ευρώ. Τα Projects που θα εγκριθούν για την αγορά εντός Ε.Ε. θα λάβουν ως χρηματοδότηση το 70% των επιλέξιμων δαπανών τους.
Για την Ελλάδα το ποσοστό ανέρχεται στο 75%. Τα Projects που θα εγκριθούν για την αγοράεκτός Ε.Ε. θα λάβουν ως χρηματοδότηση το 80% των επιλέξιμων δαπανών τους. Για την Ελλάδα το ποσοστό αυτό ανέρχεται στο 85%.
Από τα χρήματα αυτά, τα 30 εκατ. ευρώ έχουν δεσμευτεί για προγράμματα προώθησης γαλακτοκομικών προϊόντων και χοιρινού κρέατος.

Προθεσμία υποβολής προτάσεων : 28 Απριλίου 2016

Πηγη 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου